Regulamin hotelu

§1

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

3. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji do godziny 11:00. Życzenie to postaramy się spełnić w miarę możliwości.

§2

1. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu, prosimy o pozostawienie klucza w recepcji, okazywania karty pobytu przy jego odbiorze.

2. Osoby niezameldowane w hotelu, odwiedzające naszych gości, proszone są o opuszczenie pokoi do godziny 22:00.

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu Tychy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub gościa, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§3

Odpowiedzialność hotelu, z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile te przedmioty nie zostaną zdeponowane w sejfie kasy hotelowej (depozyt jest bezpłatny).

§4

W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00.

§5

1. W chwili opuszczenia pokoju, prosimy zawsze upewnić się, czy drzwi są dokładnie zamknięte.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

§6

Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Made with by Bookassist

Rezerwacje online...