Contact us

Hotel Tychy*** Hotel Tychy PRIME****
Al. Jana Pawła II 10, 43-100 Tychy, Poland
Tel. +48 661 012 222
Tel. +48 32 782 75 00
Fax. +48 32 782 75 06
email: hotel.tychy@opal.pl

MAKSIMUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HOLDING S.K.A. ul. Opolska 22, 40-084 Katowice

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345018, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 634-012-50-40, REGON: 271082427, kapitał zakładowy: 1.001.000 zł (wpłacony w całości.)

Disclaimer


Made with by Bookassist

Reservations online